O mnie

Zdjęcie_updateDziałalność FDS

Swoją indywidualną działalność doradczą jako Financial Director Services (FDS) rozpocząłem w czerwcu 2013 roku. Posiadam ponad 17 letnie doświadczenie w finansach zarówno w konsultingu jak i biznesie.

Doświadczenie w biznesie

W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej pracowałem na różnych stanowiskach w działach finansowych firm Comarch S.A. oraz Integer.pl S.A. (właściciel Inpost S.A.). W spółkach tych, zajmowałem odpowiednio stanowisko dyrektora controllingu oraz dyrektora finansowego grupy. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialny byłem za prognozowanie wyniku wraz z zapewnieniem zgodności danych aktualnych z prognozami, ustalanie i tworzenie wyniku finansowego. W ciągu ostatnich 2 lat świadczyłem usługi finansowe na rzecz Grupy Kapitałowej notowanej na giełdzie papierów wartościowych Integer.pl S.A. Zakres świadczonych usług obejmował koordynację i rozwój wszelkich prac oraz procesów we wszystkich działach finansowych m.in. kontrolingu, konsolidacji, raportowania giełdowego, zakupów, windykacji, skarbu. Jednocześnie usługi obejmowały obszar współpracy z bankami oraz instytucjami finansowymi (banki, leasingodawcy, obligatariusze), usprawnianie procesów finansowych, prognozowanie i koordynowanie przepływów pieniężnych oraz przygotowanie sprawozdań zgodnie z MSSF. Brałem także udział w przeprowadzeniu dzielenia, a także łączenia spółek wraz z ich rozliczeniem z punktu widzenia finansowego i ujęcia w księgach rachunkowych poszczególnych spółek.

Audyt

Poza praktyką w świadczeniu usług finansowych posiadam doświadczenie zdobyte w audycie i konsultingu finansowym. Przez 9 lat uczestniczyłem w badaniach sprawozdań, różnej wielkości przedsiębiorstw, na wszystkich jego etapach, począwszy od analizy i weryfikacji pojedynczych dokumentów księgowych, poprzez badanie poszczególnych pozycji sprawozdania, aż do planowania i nadzorowania badania całości sprawozdań. W swojej karierze badałem sprawozdania przygotowane zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami sporządzania sprawozdań finansowych (MSSF). Doświadczenie w badaniu sprawozdań zdobywałem w firmach tzw. „Wielkiej Czwórki”, KPMG oraz PwC – największych globalnych firmach świadczących usługi audytu oraz doradztwa finansowego.  Badałem sprawozdania finansowe między innymi takich spółek jak Isover, Brembo, Ball Packaging, Cukrownia Ropczyce czy Tele-Fonika. Poza audytem moje doświadczenie obejmuje także doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw, pomoc przy wdrażaniu systemów finansowo-księgowych oraz przygotowywanie opinii księgowych. W swojej karierze pracowałem również jako audytor w Nowej Zelandii w firmie Audit New Zealand, gdzie zajmowałem się badaniem podmiotów publicznych takich jak: Urząd Skarbowy Nowej Zelandii, Kancelaria Premiera, czy też Ministersto Transportu.

Wykształcenie

W 1998 roku ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na specjalizacji Rachunkowość.

Od 2008 roku jestem także członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów i księgowych ACCA (The Association of Charted Certified Accountats).