Usługi i ceny

Zakres usług

Nasze usługi świadczymy głównie w trzech obszarach: rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej oraz współpracy z instytucjami finansowymi. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie gdyż wiemy, że nie ma dwóch takich samych biznesów. Dlatego też nie stosujemy jednego cennika, lecz ceny są uzgadniane indywidualnie w zależności od potrzeb naszych klientów. Zawsze staramy się zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie problemu, który jest przed nami postawiony.

Rachunkowość zarządcza

Zakres usług obejmuje między innymi:

 • pomoc we wdrażaniu controllingu w przedsiębiorstwie (wyodrębnianie centrów kosztowych zysku i sprzedaży)
 • projektowanie raportów na potrzeby zarządu
 • projektowanie i pomoc w tworzeniu budżetów, monitorowanie odchyleń
 • ocena inwestycji i przygotowywanie innych analiz finansowych na potrzeby zarządu
 • przegląd procesów finansowo-księgowych oraz ich projektowanie i wdrażanie

Rachunkowość finansowa

Zakres usług obejmuje między innymi:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółki i skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych
 • wdrażanie procedur konsolidacyjnych
 • współpracę z audytorem
 • nadzór nad działami finansowo-księgowymi (w tym zewnętrznymi)
 • pomoc w definicji lub uporządkowaniu planu kont
 • tworzenie zasad rachunkowości w oparciu o polską ustawę lub MSR, sporządzanie opinii księgowych
 • prowadzenie projektów wdrożeniowych systemów finansowo-księgowych
 • analizę wpływu transakcji biznesowych na wynik finansowy przedsiębiorstwa
 • przygotowywanie wzorców rozliczeń harmonogramu długoterminowych kredytów bankowych i leasingów oraz innych rozliczeń księgowych (np. podatku odroczonego)

Współpraca z instytucjami finansowymi

Zakres usług obejmuje między innymi:

 • bieżącą współpracę z bankami np. ustalanie zasad współpracy, negocjacje warunków itp.
 • pomoc w wyborze źródeł finansowania kredyt, leasing, obligacje
 • tworzenie biznesplanów i wniosków kredytowych oraz leasingowych
 • pomoc w koordynacji procesu emisji obligacji lub akcji

Ceny

Każdy klient jest dla nas tak samo ważny i traktowany indywidualnie tak jak niepowtarzalny jest jego biznes. Dlatego też ceny ustalamy indywidualnie z każdym klientem w zależności od złożoności projektu i szacowanego nakładu pracy koniecznej na jego przeprowadzenie. Z uwagi na specyficzny charakter usług, które każdorazowo są uzgadnianie z klientem nie stosujemy jednego cennika. Stosujemy natomiast następujące formy rozliczeń:

 1. Opłata ryczałtowa – za stałe doradztwo finansowe udzielane głównie przez dłuższy okres,
 2. Opłata za sukces – stosowana głównie w przypadku, gdy prowadzony projekt ma jasno określony cel np. pozyskanie kredytu bankowego lub leasingu
 3. Opłata godzinowa – głównie stosowane przy jednorazowych zleceniach
 4. Opłata mieszana – w zależności od uzgodnionego zakresu usług i jego późniejszych zmian istnieje możliwość stosowania opłaty zróżnicowanej opierającej się na elementach opłat podstawowych.

W każdym przypadku zakres usług i ceny są dokładnie uzgadniane jeszcze przed podjęciem zlecenia, a ustalenia znajdują swoje odzwierciedlenie w umowie podpisywanej z klientem.